Kvalitet & Hållbarhet

Med kvalitet i centrum

Under vårt varumärke Exotic Snacks ryms allt från nötter, chokladdragéer, lakrits, asiatiska rissnacks till exotiska torkade frukter från hela världen. Vi strävar efter att
erbjuda högkvalitativa produkter med naturliga råvaror i så hög utsträckning som möjligt, utan onödiga tillsatser. Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att välja våra produkter.

Vi samarbetar med omsorgsfullt utvalda leverantörer som har utvecklade system för produktsäkerhet och produktkvalitet.

När vi servar och fyller på våra avdelningar i butik arbetar vi enligt ett utvecklat system av rutiner och regler. Med hjälp av detta egenkontrollsystem säkerställer vår kompetenta personal att vi håller en hög hygien och produktkvalitet i butik.

Utöver att följa lagar, regler och standarder är vi även lyhörda för rekommendationer och önskemål från våra kunder.

Kvalitetssäkring

Tack vare vårt arbete med kvalitetssäkring genom hela produktkedjan – från råvara och leverantör till butik och dig som kund – kan vi alltid erbjuda högkvalitativa produkter. Kvalitet ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi sätter kontinuerligt nya mål, som följs upp och leder till att hela företaget ständigt utvecklas och förbättras. Exotic Snacks produkter, medarbetare och tjänster ska alltid förknippas med hög kvalitet.

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta oss på info@exoticsnacks.se eller 08-555 411 00.

kvalitetsvippa

Exotic Snacks kvalitetssystem är utformat för att säkerställa att vi och våra leverantörer uppfyller kraven gällande livsmedelssäkerhet i EU-förordningarna samt i den svenska livsmedelslagstiftningen. Vårt system är certifierat enligt livsmedelssäkerhetsstandarden IP Livsmedel.

2016-05-24-152043078-WhiteSmall

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.