Sponsring

Vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra privatpersoner, föreningar, skolor etc. med snacks eller reklamprodukter. Vi har en plan för vår sponsring som sträcker sig till ett fåtal strategiska samarbetspartners samt några enstaka större arrangemang.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.