Här Finns Vi

I Länna, söder om Stockholm hittar du vårt huvudkontor och vår post- besöksadress dit är:

Exotic Snacks AB
Speditionsvägen 36
142 50 Skogås

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.